Inga ledamöter, nämnden/styrelsen är förmodligen inte aktiv