(RS) Region Uppsala donationsfonder, revisorer

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 
Francois Ågstrand, Karin
Aukt.rev ers
UPPSALAObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: