(RS) Region Uppsala donationsfonder, revisorer

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Ädel, Bo
Aukt.rev
STOCKHOLMObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: