(RS) Regionala etikprövningsnämnden

Mandatperiod 2014-01-01 - 2016-12-31

Ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Busch-Christensen, Helena
KD
led
UPPSALAObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: