Direktionen i Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 
Proos, Helena
S
ers
ENKÖPINGObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: