(RS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 
Fahad, Salima
V
ers
MORGONGÅVA
Stålenhag, Eleonora
M
ers
ENKÖPINGObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: