(RS) utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: