Presidium, Regionfullmäktige

Mandatperiod 2018-11-28 - 2022-10-14

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: