Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Wennberg, Börje
S
led
TIERP
Macdisi, Vivianne
S
led
UPPSALA
Olsson, Stefan
M
led
UPPSALAObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: