Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 
Wennberg, Börje
S
ers
TIERPObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: