Vårdstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ersättare/suppleanter

NamnPartiUppdragOrt
 
Alm, Inga
C
ers
ALUNDA
Bye, Anna-Karin
KD
ers
ENKÖPING
Hilding, Karolina
L
ers
VATTHOLMA
Tuvemo Johnson, Susanna
MP
ers
UPPSALA
Nyberg, Frida
S
ers
SÖDERFORS
Westlund, Karin
S
ers
UPPSALA
Mattsson, Veronica
SD
ers
SKÄRPLINGE
Ström, Per
V
ers
UPPSALAObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden: