Botka Ncomo, Aranka   (C)

Telefon mobil: 070-5898184
E-post: aranka.botka-ncomo@centerpartiet.se
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik