Jansson, Lena-Maria   (C)

Telefon mobil: 073-9670041
E-post: lenamariaj@yahoo.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik