Birkehorn Karlsen, Lars-Göran   (M)

Telefon mobil: 070-2501501
E-post: lg@crisos.se
Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik