Braf, Alexandra   (KD)

Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik