Danielsson, Berit   (C)

E-post: Berit.vedyxa@gmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik