Friberg, Emilia   (S)

E-post: emilia.friberg@hotmail.com, efriberg.ssuuppland@gmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik