Löfholm, Margareta   (S)

E-post: margareta.lofholm@bredband.net
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik