Barrefors, Jan   (S)

E-post: jan.barrefors@telia.com
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik