Rexed, Knut   (S)

E-post: knut.rexed@rexed-sporndly.se
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik