Proos, Helena   (S)

Telefon mobil: 072-560 00 26
E-post: helena.proos@enkoping.se, helena@proosmurputs.se
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik