Hobehshoar, Khadijeh   (S)

Telefon mobil: 0700-180559
E-post: mitra.hob@hotmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik