Söderlund, Petra   (S)

E-post: petra.soderlund@enkoping.se
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik