Ormerod, Neil   (V)

Telefon mobil: 072-2515619
E-post: neil.ormerod@regionuppsala.se
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik