Kruukka, Allan   (M)

Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik