Svensson, Ida   (S)

E-post: buscattis@hotmail.com
Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik