Svahn, Johnny   (S)

Telefon mobil: 070-5522733
E-post: johnnysvahn@hotmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik