Kjellin, Patrik   (S)

E-post: patrik_kjellin@hotmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik