Emanuelsson, Eva   (C)

E-post: eva.emanuelsson@hotmail.com
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik