Bjälkebring Carlsson, Charlotta   (V)

Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik