Lidberg, Anna-Karin   (S)

Telefon mobil: 072-5411511
E-post: anna-karin.lidberg@telia.com
Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik