Bishop, Lawrence   (V)

Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik