Jonsson, Nenne   (C)

Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik