Swärdh, Lars-Peter   (M)

E-post: lars-peter.swardh@moderat.se
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik