Svensk, Lars   (KD)

Telefon mobil: 070-3517309
E-post: svensklarso@gmail.com
Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik