Skytt, Lars   (S)

Telefon mobil: 070-537 22 96
E-post: lars.skytt@yahoo.com
Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik