Sandemo, Arne   (M)

E-post: arne.sandemo@moderat.se
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik