Karlsson, Mats O   (S)

E-post: mats.o.karlsson@mbox.lidnet.se, matsokarlsson43@gmail.com
Valkrets: Södra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik