Karlsson, Irené   (S)

Telefon mobil: 070-9997844
E-post: karlsson_irene@hotmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik