Wästljung, Urban   (L)

Hemadress:
Funbo-Böksta 27
755 97  UPPSALA

Telefon mobil: 072-200 17 36
E-post: urban.wastljung@telia.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik