Litsner, AnnBritt   (S)

Telefon mobil: 073-9357766
E-post: annbritt.litsner@gmail.com
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik