Widell, Per Olof   (S)

E-post: perolof.widell@nybyvision.se
Valkrets: Mellersta valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik