Nilsson, Kerstin   (L)

Valkrets: Norra valkretsen

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik