Historik för Macdisi, Vivianne (S)
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott ordf 2016-01-19 - 2018-12-31
(RS) Pensionärsråd ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
(RS) personalutskott ordf 2018-06-04 - 2018-12-31
(RS) Samrådsgrupp - Region Uppsala och Region Örebro län led 2016-11-08 - 2018-12-31
(RS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond led 2018-06-04 - 2018-12-31
(RS) Universitetssjukvårdsstyrelsen led 2016-03-01 - 2018-12-31
(SHS) AU ordf 2015-12-16 - 2018-12-31
Ambulansdirigeringsnämnd led 2018-06-04 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Svensk luftambulans led 2018-06-04 - 2018-12-31
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg led 2015-09-30 - 2018-12-31
Regionråd Regråd 2017-01-01 - 2018-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2015-01-01 - 2018-12-31
Sjukhusstyrelsen ordf 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Valberedningen ers 2018-06-04 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Ambulansdirigeringsnämnd ers 2016-10-01 - 2017-09-27
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2016-12-31
Landstingsråd råd 2015-01-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2016-01-01 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2016-12-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU ordf 2015-01-20 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
(HSS) Länshandikappråd led 2011-01-01 - 2014-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati led 2011-01-01 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse 2:e v ordf 2010-04-01 - 2014-12-31
Mälardalsrådet ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Oppositionsråd opråd 2010-03-01 - 2014-12-31
Valberedningen ers 2010-04-01 - 2014-10-31
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2011-01-01 - 2012-11-01
(HSS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp led 2007-01-01 - 2010-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati repr 2010-01-01 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2010-04-01 - 2010-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2009-06-15 - 2010-03-31
Landstingsstyrelsen led 2007-02-12 - 2009-06-15
Patientnämnden 2:e v ordf 2007-01-01 - 2007-02-12
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2006-04-20 - 2006-11-12

     Nuvarande politiska uppdrag