Historik för Westerberg, Majlene (S)
(RS) AU RS led 2018-06-04 - 2018-12-31
Kostnämnd led 2011-01-01 - 2018-12-31
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2018-11-28
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2010-11-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-01-01 - 2016-12-31
(LS) LS Personalutskott led 2015-09-01 - 2015-12-31
Länsdelsberedning södra led 2011-06-20 - 2014-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2006-11-13 - 2010-12-31
Länsdelsberedning södra led 2007-01-01 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag