Historik för Botka Ncomo, Aranka (C)
Vårdstyrelsen led 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2011-01-14 - 2016-12-31
(HSS) Samordningsgruppen. Nätverket Hälsa och Demokrati led 2015-01-01 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2015-01-01 - 2015-12-31
(HSS) Pensionärsrådet led 2011-01-01 - 2014-12-31
Kulturnämnden ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen ers 2012-02-15 - 2014-12-31
Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Länsdelsberedning mellersta led 2009-11-24 - 2012-02-15
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2011-01-13
Länsrätt näm 2007-01-01 - 2010-12-31
Skattekontoret i Uppsala led 2007-01-01 - 2007-02-12

     Nuvarande politiska uppdrag