Historik för Edlund, Rolf (C)
(RS) Stiftelsen Musik i Uppland ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro ers 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare ers 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2014-10-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2011-01-01 - 2014-12-31
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro v ordf 2011-01-01 - 2014-12-31
Landstingsstyrelsen 1:e v ordf 2011-07-01 - 2014-11-19
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2014-10-14
Landstingsstyrelsen ers 2010-11-15 - 2011-06-30
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2007-04-23 - 2010-12-31
(LS) Samrådsgrupp med privata vårdgivare led 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet-Landstinget i Uppsala län led 2007-01-01 - 2010-12-31
(LS) Ägarberedning för primärvården och folktandvården ordf 2007-01-01 - 2010-12-31
Kostnämnd led 2009-06-15 - 2010-12-31
Landstingsråd råd 2007-01-01 - 2010-12-31
Mälardalsrådet led 2007-01-01 - 2010-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2007-01-01 - 2010-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion led 2007-01-01 - 2010-12-31
Varuförsörjningsnämnden,Uppsala,Västmanland, Dalarna, Sörmland, Örebro led 2007-01-01 - 2010-12-31
Landstingsstyrelsen 1:e v ordf 2006-11-13 - 2010-11-14
Valberedningen led 2006-11-13 - 2010-10-31

     Nuvarande politiska uppdrag