Historik för Lundberg, Lena (L)
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Regionstyrelsen led 2017-01-01 - 2017-04-27
(RS) Hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskott led 2016-01-19 - 2017-03-21
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2016-12-31
Landstingsstyrelsen led 2012-02-16 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-02-11 - 2016-12-31
(LS) AU LS led 2014-11-24 - 2016-01-01
(LS) Mälardalsrådet utskott led 2011-10-31 - 2014-12-31
Mälardalsrådet led 2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen ers 2010-11-01 - 2014-10-31
Produktionsstyrelsen 1:e v ordf 2011-08-31 - 2012-02-16
Landstingsråd råd 2011-08-15 - 2012-02-15
Landstingsstyrelsen led 2006-11-13 - 2011-08-31
(LS) Ägarberedning för Akademiska sjukhuset led 2007-01-01 - 2010-12-31
Kulturnämnden led 2010-04-19 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag