Historik för Nordquist, Lina (L)
(RS) Pensionärsråd v ordf 2015-12-01 - 2018-10-01
(RS) STUNS ers 2017-05-30 - 2018-10-01
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg ers 2015-09-30 - 2018-10-01
Oppositionsråd opråd 2015-01-01 - 2018-10-01
Valberedningen led 2014-11-19 - 2018-10-01
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning led 2017-01-01 - 2018-09-20
(SHS) AU led 2015-12-16 - 2018-09-10
Sjukhusstyrelsen 2:e v ordf 2015-12-01 - 2018-09-10
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-07-04
(RS) Stiftelsen Akademiska sjukhusets Utvecklingsfond led 2015-01-01 - 2018-05-29
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2014-10-15 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län ers 2015-02-11 - 2016-12-31
(LS) Rådet för delaktighet led 2015-01-01 - 2016-10-04
(HSS) Hälso- o sjukvårdsstyr AU led 2015-01-20 - 2015-12-31
(LS) Landstingets pensionärsråd led 2015-01-01 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse 2:e v ordf 2015-01-01 - 2015-12-31
(HSS) Länsbarnombudsmannens refererensgrupp ers 2011-01-01 - 2014-12-31
(HSS) Länshandikappråd ordf 2014-02-10 - 2014-12-31
(LS) Samrådsnämnden Uppsala Universitet-Landstinget i Uppsala län led 2014-02-24 - 2014-12-31
Landstingsråd råd 2013-09-01 - 2014-12-31
Produktionsstyrelsen ordf 2013-09-01 - 2014-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2014-02-04 - 2014-12-31
Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ers 2014-02-04 - 2014-12-31
Valberedningen led 2014-02-04 - 2014-10-31
Landstingsfullmäktige o ersättare ers 2006-11-01 - 2014-10-14
(LS) Regionala etikprövningsnämnden led 2012-03-05 - 2013-12-31
Utskott för demokrati, jämställdhet och integration led 2011-01-01 - 2013-11-20
Produktionsstyrelsen ers 2013-04-24 - 2013-08-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse ers 2011-01-01 - 2013-04-24
(LS) Stiftelsen Upplandsmuseet led 2007-01-01 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag