Historik för Collin, Håkan (S)
(RS) Politiska närvårdsmötena ordf 2016-01-19 - 2018-12-31
(VS) AU led 2015-12-14 - 2018-12-31
Ambulansdirigeringsnämnd ers 2017-09-27 - 2018-12-31
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning ordf 2017-01-01 - 2018-12-31
Vårdstyrelsen 1:e v ordf 2015-12-01 - 2018-12-31
Regionfullmäktige o ersättare led 2017-01-01 - 2018-10-14
Landstingsfullmäktige o ersättare led 2006-11-01 - 2016-12-31
Regionförbundet Uppsala län led 2011-01-01 - 2016-12-31
Ambulansdirigeringsnämnd ers 2015-03-01 - 2016-10-01
(HSS) Politiska styrgrupper för närvård i länet ordf 2015-03-16 - 2015-12-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2015-01-01 - 2015-12-31
Kollektivtrafiknämnd led 2012-02-15 - 2014-12-31
Länsdelsberedning norra led 2011-01-01 - 2014-12-31
Presidium, Landstingsfullmäktiges 2:e v ordf 2010-11-01 - 2014-10-31
Hälso- och sjukvårdsstyrelse led 2006-11-13 - 2010-12-31
Länsdelsberedning norra 2:e v ordf 2007-01-01 - 2010-12-31

     Nuvarande politiska uppdrag